ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Granty / Dotační tituly Jihomoravského kraje
Granty
Datum publikace: 19.1.2015

Dotační tituly Jihomoravského kraje

Upozorňujeme na dotační tituly Jihomoravského kraje pro rok 2015 v těchto oblastech :

Zkvalitnění sportovního prostředí v JMK v roce 2015

Bližší info viz : http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/3853-506-Zkvalitneni+sportovniho+prostredi+v+Jihomoravskem+kraji+v+roce+2015.aspx

Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2015

Bližší info viz: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/3855-506-Rozvoj+materialne+technicke+zakladny+mimoskolnich+zajmovych+aktivit+deti+a+mladeze+v+roce+2015.aspx

Dotační program pro oblast  protidrogových aktivit v roce 2015

Bližší info viz: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/3779-506-Dotacni+program+pro+oblast+protidrogovych+aktivit+pro+rok+2015.aspx

Dotační program pro činnost národnostních menšin

Bližší info viz :  http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/3838-506-Dotacni+program+na+cinnost+narodnostnich+mensin+v+JMK++2015.aspx

Dotační program Podpora služeb pro rodiny poskytovaných NNO pro rok  2015

Bližší info viz : http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/3880-506-Dotacni+program+Podpora+sluzeb+pro+rodiny+poskytovanych+NNO+pro+rok+2015.aspx

Program rozvoje venkova JMK  pro 2015

Bližší info viz  :http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/3843-506-Program+rozvoje+venkova+Jihomoravskeho+kraje+pro+rok+2015.aspx

Uzávěrka těchto  programů : 28.2.2015

Dotační řízení na podporu a rozvoj NNO zajišťujících veřejně prospěšnou činnost v oblasti zdravotnictví pro 2015

Bližší info viz: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Folders/767-1-Zdravotnictvi.aspx

Uzávěrka  programu : 2.3.2015

Dotační program pro oblast prevence kriminality  v roce 2015

Bližší info viz : http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/3788-506-Dotacni+program+pro+oblast+prevence+kriminality+v+roce+2015.aspx

Uzávěrka programu : 11.3.2015