ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Granty / Dotační tituly SM Brno na 2016
Granty
Datum publikace: 10.9.2015

Dotační tituly SM Brno na 2016

Upozorňujeme na vyhlášení dotačních titulů, které vyhlašuje Statutární město Brno na rok 2016.

 

 

Odbor životního prostředí

 

Dotační program na :

 

 • podporu projektů ekologické výchovy 2016

Formuláře žádostí a jejich příloh naleznete na

https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-rozvoje-mesta/odbor-zivotniho-prostredi/

Příjem žádostí : 15.9. – 31.10.2015

 

 

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

 

Dotační programy :

 

 • neinvestiční dotace v oblsti TV a sportu
 • neinvestiční dotacena podporu mládežnického sportu
 • neinvestiční dotace na podporu talentované mládeže
 • neinvestiční dotace v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže
 • neinvestiční dotace v oblasti mezinárodních aktivit dětí a mládeže

Formuláře žádostí a jejich příloh naleznete na

 

https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-hospodarsky/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/

 

Příjem žádostí 1.10-31.10.2015

Odbor zdraví

 

Dotační programy v oblasti :

 

 • činností doplňující zdravotnické služby na území města Brna
 • činností v oblasti podpory rodiny
 • aktivit realizovaných v rámci Plánu aktivního stárnutí ve městě Brně

Formuláře žádostí a jejich příloh naleznete na

https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-socialne-kulturni/odbor-zdravi/

 

Příjem žádostí 1.10-31.10.2015

 

 

Odbor sociální péče

 

Dotační programy v oblasti:

 • sociální s lužby , program I
 • doplňující služby v oblasti sociální péče, program II
 • projektů národnostních a etnických menšin
 • prevence kriminality v Brně

Formuláře žádostí a jejich příloh naleznete na

 

https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-socialne-kulturni/odbor-socialni-pece/

 

Příjem žádostí : 1.10-31.10.2015

 

Odbor kultury

Dotační programy v oblasti:

 • audiovizuální tvorby (filmu ) a nových médií
 • divadla, performance a cirkusu
 • hudby
 • klubové činnosti
 • literatury
 • podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
 • tance
 • výtvarného umění,fotografie, designu a architektury
 • podpory významné kontinuální víceleté činnosti a kulturních akcí velkého rozsahu – požadovaná částka dotace 500.tis a výše

Formuláře žádostí a další informace na :

 https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-socialne-kulturni/odbor-kultury/dotace/

Termíny školení ve věci podávání žádostí o dotace:19. 8., 26. 8., 2. 9., 9. 9., 16. 9. (pozor jiné místo konání) a 21. 9. 2015 vždy v době od 15.00 do 17.00 hod.Školení se uskuteční v budově Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno v místnosti tzv. Podkova , která se nachází při vstupu na nádvoří Nové radnice vpravo. V termínu16. 9. 2015 se školení bude konat v budově Nové radnice v místnosti 32.

 

Příjem žádostí : 15.8.- 30.9.2015