Granty

Grantové řízení Nadace Zdraví pro Moravu

NADACE ZDRAVÍ PRO MORAVU vyhlašuje grantové řízení pro neziskové, rozpočtové a příspěvkové organizace, spolky, účelová zařízení církví a ostatní nestátní organizace, pracující v oblasti prevence a podpory zdraví.

Bližší info

Uzávěrka příjmu žádostí: 31. 8. 2014

Komunitní nadace Tři brány vyhlásila otevřené grantové řízení pro rok 2014 na udělení nadačních příspěvků. Podpořeny budou projekty v následujících programech:

Tagy: 

Stránky