Granty

Podzimní výzva – ČSOB POMÁHÁ REGIONŮM 2016

Až do 14. října můžete přihlásit své zajímavé projekty do programu ČSOB pomáhá regionům. Jde o projekty jako např. úprava parku, oprava dětského hřiště, bezbariérový přístup do kostela, nové okapy na sokolovně, oprava kapličky nebo třeba záchrana památného stromua spoustu dalších věcí . V každém regionu odborná porota vybere 3 projekty a další 3 projekty nominuje do hlasování o divokou kartu, kde bude mít možnost vybrat jeden projekt sama veřejnost. Podporu v letošním ročníku získají čtyři projekty z každého regionu. Projekts nejvyšší podporou veřejnosti obdrží  50 000 Kč,druhý v pořadí získá 40 000 Kč, třetí v pořadí 35 000 Kč a čtvrtý v pořadí získá podporu 25 000 Kč, celkově bude podpořeno 56 projektů z celé republiky.Seznam regionů a pravidla projektu ČSOB pomáhá regionům najdete zde http://www.csobpomaharegionum.cz/pravidla.

Uzávěrka příjmu žádostí : 14.10.2016, formulář žádosti na http://www.csobpomaharegionum.cz/projekty/registrace

2. kolo dotací Iniciativ mládeže v JMK

Zapojte se do druhého kola projektu Iniciativy mládeže v Jihomoravském kraji!

Máte nápad, ale nemáte na něj peníze? Chcete zrealizovat svoji myšlenku, ale nevíte jak na to? Je vám nejméně 15 a nejvíce 26 let? Pak si nenechte ujít podzimní kolo iniciativ mládeže!

Iniciativy mládeže v Jihomoravském kraji 2016 je projekt určený na realizaci neziskových projektů mládeže Jihomoravského kraje. Po úspěšném ukončení prvního kola projektu , který i letos za finanční podpory MŠMT, Jihomoravského kraje a města Brna pořádá Jihomoravská rada dětí a mládeže, vyhlašujeme 2. kolo !Pro začátek stačí přihlásit svůj nápad do formuláře na webových stránkách projektu - http://jihomoravsky.mladezkraji.cz/mladez-kraji/muj-projekt/, a to do 11. září 2016!!

IROP Výzva č. 43 a 44 Sociální podnikání a Sociální podnikání v SVL

Upozorňujeme na vyhlášení výzev č. 43 a č. 44 Sociální podnikání a Sociální podnikání v SVL, které podporují  rozvoj stávajících a vznik nových sociálních podniků.

Bližší info pro výzvu 43 naleznete  http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-43-Socialni-podnikani-II, pro výzvu 44 http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-44-Socialni-podnikani-pro-socialne-vyloucene-lokality-II.

Příjem žádostí obou výzev: 31.8. 2016 -31.1.2017

IROP- výzvy 38 a 39 Rozvoj infrastruktury komunitních center

MMR vyhlásilo 11. července výzvy č. 38 Rozvoj infrastruktury komunitních center a  výzvu č. 39 Rozvoj infrastruktury komunitních center v SVL

Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity jako celku. Komunitní centrum poskytuje kombinaci komunitních a veřejných služeb, minimálního základního sociálního poradenství, popřípadě volitelné sociální služby v ambulantní a terénní formě se zaměřením na řešení nepříznivé sociální situace a sociálního začleňování.

ČSOB Grantový program Stabilizace sociálních podniků

  ČSOB vyhlašuje 4. ročník grantového programu Stabilizace sociálních podniků určený na podporu sociálního podnikání.Každý podpořený podnik získá finanční podporu ve výši až 100 000 Kč a odborné poradenství v maximální hodnotě 40 000 Kč určené k zefektivnění jeho činnosti.

Stránky

Subscribe to RSS - Granty
Sekretariát ANNOJMK, z.s.
Zdeňka Veselá
Kounicova 3, 602 00 Brno
e-mail: info@annojmk.cz
tel.: 541 215 533

 

IČO 67007317
Číslo účtu: 2600107759/2010

Sledujte nás: