Granty

IROP -výzva č. 11 a výzva č.12 Sociální podnikání

  • Publikováno: 3. 11. 2015

Od 29.10.2015 mohou i NNO jako oprávnění žadatelé  podávat své projektové žádosti v rámci výzvy č. 12 podporující sociální podnikání. Cílem je podpora projektů zaměřených na výstavbu, rekonstrukci a vybavení sociálních podniků. Tato výzva souvisí s výzvou č. 11 Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality

Bližší informace

Výzva č. 12 . http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-12-Soc....

Štítky: 

Výzva OPZ č. 23 Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

  • Publikováno: 20. 10. 2015

Upozorňujeme vyhlášení výzvy Operačního programu Zaměstnanost č. 23, jejímž specifickým cílem výzvy je zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování.

Bližší info na http://www.esfcr.cz/vyzva-023-opz

Ukončení výzvy 30.11.2015

Štítky: 

Výzva OPZ č. 37 Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci

  • Publikováno: 20. 10. 2015

Dne 1.11.2015 bude vyhlášena výzva č. 37 Operačního programu Zaměstnanost Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci.Specifickým cílem výzvy je zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování.

Bližší info: http://www.esfcr.cz/vyzva-037-opz

Ukončení výzvy : 31.12.2015

Štítky: 

Dobrý tip - procesní audit

  • Publikováno: 16. 10. 2015

Společnost Impel, spol. s r. o. se na nás obrátila s nabidkou spolupráce týkající se výzvy OPZ č. 31 Budování kapacit a profesionalizace NNO. Součástí žádosti v této výzvě je i procesní audit. Společnost nabízí provedení procesního auditu neziskové organizace na základě modelu European Foundation for Quality Management Excellence (EFQM).

Bližší informace a kontakty najdete v příloze

Štítky: 

Stránky