ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Granty / IROP -výzva č. 11 a výzva č.12 Sociální podnikání
Granty
Datum publikace: 3.11.2015

IROP -výzva č. 11 a výzva č.12 Sociální podnikání

Od 29.10.2015 mohou i NNO jako oprávnění žadatelé  podávat své projektové žádosti v rámci výzvy č. 12 podporující sociální podnikání. Cílem je podpora projektů zaměřených na výstavbu, rekonstrukci a vybavení sociálních podniků. Tato výzva souvisí s výzvou č. 11 Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality

Bližší informace

Výzva č. 12 . http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-12-Socialni-podnikani.

Výzva č. 11  : http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-11-Socialni-podnikani-pro-socialne-vyloucene-lokality

Uzávěrka příjmu žádostí obou výzev : 29.2.2016

Seminář k výzvám  v Brně se koná 18.11.2015, přihlášení naleznete zde http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Kalendar-akci/Seminar-pro-zadatele-k-11-a-12-vyzve-Socialni-podnikani-pro-socialn