ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Granty / IROP výzva č. 34 a 35 Sociální bydlení
Granty
Datum publikace: 6.6.2016

IROP výzva č. 34 a 35 Sociální bydlení

V rámci SC 2.1. byly vyhlášeny dvě výzvy týkající se sociálního bydlení a to výzva č. 34 Sociální bydlení a výzva č. 35 Sociální bydlení pro SVL. Nestátní neziskové organizace jsou oprávněnými žadateli. Spoluúčast u NNO je 10%, minimální částka 500 000,-Kč,maximální výše 14 210 000,-Kč, a to pro obě dvě výzvy. Dotace je poskytována v režimu ex-post financování.

Příjem žádostí je od 16.6.2016 do 27.12.2016.

Bližší info o Výzvě č. 34 http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-34-Socialni-bydleni

Bližší info o Výzvě č. 35 na http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-35-Socialni-bydleni-pro-SVL