ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Granty / IROP- výzva č. 52 Revitalizace vybraných památek II
Granty
Datum publikace: 25.10.2016

IROP- výzva č. 52 Revitalizace vybraných památek II

Dne 31.10.2016 bude zahájen příjem žádostí výzvy 52 Revitalizace vybraných památek II v rámci které je možné podávat žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví. Podpora je zaměřena na revitalizaci a zatraktivnění památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO, památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, nemovitých a movitých národních kulturních památek k 1. lednu 2014 a památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. lednu 2014. Podrobnosti výzvy naleznete zde

Příjem žádostí : 31.10.2016- 28.3.2017