IX. regionální konference Partnerství NNO, státní správy a samosprávy 2012

Dne 28. března se uskutečnila IX. Regionální konference na téma Partnerství NNO, státní správy a samosprávy.

V rámci konference se sešlo téměř sedmdesát účastníků. Jednotlivé prezentace byly zaměřené například na představení Krátkodobého realizačního plánu Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje 2012–2013, činnost pracovních skupin Asociace NNO v ČR nebo prezentaci nově vzniklé databáze NNO v JMK. V druhé části konference si zástupci NNO zvolili své delegáty do komisí JMK.

Prezentace

Činnost ANNOJMK
Databáze NNO
Hlavní body pracovní skupiny VIZE
Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012/2013
Veřejná prospěšnost neziskových organizací v praxi
Otevřená pracovní skupina
Příznaky veřejné prospěšnosti a požadavky na rejstřík
Zápis z IX. regionální konference 2012