ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Zprávy 2016 / Mapování rozvojových potřeb v sociální oblasti
Zprávy 2016
Datum publikace: 11.10.2016

Mapování rozvojových potřeb v sociální oblasti

Ve spolupráci MMR a Agentury pro sociální začleňování je připraveno dotazníkové šetření, které má za cíl zmapovat rozvojové potřeby v sociální oblasti, které nejsou prozatím dostatečně finančně pokryty z evropských nebo národních zdrojů. Tato nezmapovaná bílá místa budou brána na zřetel při plánování národních dotačních titulů. Sběr dat bude probíhat do 24. října 2016. Bližší informace na webových stránkách MMR, dotazník naleznete zde.