ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Marek Kejík, Bc.
Datum publikace: 16.10.2022

Marek Kejík, Bc.

Posláním spolku Vysokoškolské katolické hnutí Brno je vytváření prostředí podporujícího osobnostní, profesní, sociální, fyzický a duchovní rozvoj mladého člověka. Je kladen důraz na podporu vzájemné úcty,
ohleduplnosti, obětavosti, lásky a nabízení nezištné služby, a tím přispívat ke zlepšení mezilidských
vztahů.

Pan Marek Kejík působí jako předseda tohoto spolku, vyzkoušel si i práci animátora v Zábřehu a
působí i jako instruktor na adaptačních kurzech pro střední školy.
V konkrétních činnostech spolek nabízí účast na duchovních obnovách, možnost zapojit se do
pomoci druhým např. v domovech pro seniory. Členové spolku se potkávají u příležitosti
společného darování krve, nají možnost zapojit se do organizace společenských akcí, jako
reprezentativní ples spolku či možnost účasti v bohaté nabídce týmových sportů.
Největší a nejpravidelnější forma setkávání mladých lidí je při každotýdenních studentských
bohoslužbách.

Nominován na toto ocenění je pro svoji dobrovolnickou činnost a obrovské nasazení při práci pro
druhé lidi.
Mezi jeho vlastnosti patří zodpovědnost, kreativita a seriózní přístup. Rád hraje basketbal.

Nominoval:
Jakub Zavřel
Vysokoškolské katolické hnutí Brno, z.s.
www.vkhbrno.cz, facebook VKH Brno