ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Michal Medek, Mgr. et Mgr.
Datum publikace: 17.10.2019

Michal Medek, Mgr. et Mgr.

Junák – český skaut, okres Brno-město, z. s.

Ekologie a zejména pak výchova mladých lidí k ochraně přírody je životním posláním pana
Michala Medka.

Už od roku 1997, kdy nastoupil jako externí učitel v Domě ekologické výchovy Lipka, a posléze
jako vedoucí pobočky Střediska ekologické výchovy Rychta Krásensko (Rezekvítek), se tématu
věnuje jak profesionálně, tak i řadou dobrovolných aktivit. Všechny mají společné jmenovatele –
hlubokou odbornost, lásku k přírodě, ale především zápal, se kterým se Michal staví k novým
výzvám.

Michal Medek byl jedním z „duchovních otců“ proměny zchátralého Kaprálova mlýna nedaleko Ochozi u Brna na moderní středisko ekologické výchovy. Kaprálův mlýn má po kompletní přestavbě, jež byla největším projektem v moderní historii skautingu v Česku, modelový ekologicky šetrný provoz a poskytuje vzdělávací programy pro školy i neziskové organizace.

Dobrou praxi šíří nejen díky partnerství se třemi univerzitami, ale i v rámci světového skautského hnutí, kde se jeho zaměstnanci aktivně podílí na tvorbě světového programu ekologické výchovy a rozvoje sítě ekologických skautských základen SCENES (Scout Centres of Excellence for Nature and Environment).

Není bez zajímavosti, že Kaprálův mlýn byl první základnou v postkomunistických zemích, která světovou značku kvality SCENES získala.
V čele SEV Kaprálův mlýn stál Michal Medek jako ředitel od otevření střediska v září 2012 až do letošního roku, s koncem roku 2019 se rozhodl předat štafetu svému nástupci.

Kromě neziskového sektoru působí Michal Medek například i jako externí pedagog Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty MU a Katedry environmentálních studií Fakulty sociálních studií MU.

V listopadu 2016 získal Michal Medek cenu světového skautského programu Messengers of Peace, kterou v Rijádu osobně převzal z rukou švédského krále Karla XVI. Gustava.

Světová organizace skautského hnutí (WOSM) tím vyjádřila uznání za jeho přínos k ochraně životního prostředí.

Navrhla:
Mgr. Iveta Zieglová, Junák – český skaut, okres Brno-město, z. s.