ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Miloslav Hlaváček
Datum publikace: 9.9.2015

Miloslav Hlaváček

„Mluvím pravdu, jednám čestně a jsem toho názoru, že člověk přišel na svět proto, aby dělal lidem dobře, a ne aby dělal zle a lidem škodil.“

Pan Ing. Miloslav Hlaváček působí jako předseda Správní rady Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky. Více než 40 let pracoval ve školství, přispěl ke vzniku a rozvoji Středoškolské odborné činnosti (SOČ), ve které jako člen a později předseda odborné poroty v oboru strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design dodnes pracuje na krajské a celostátní úrovni, je členem Ústřední komise SOČ.
Dlouhá léta se také pohyboval v orgánech tenisového svazu a automobilového sportu v Jihomoravském kraji. Podílel se na vypracování středoškolských osnov pro obor strojírenství na středních školách a významnou měrou přispěl i k rozvoji aktivity „České hlavičky“.

Ve své rodině se jako bývalý učitel rád věnuje výchově svých vnuček a pravnučky. Jeho koníčkem je automobilový sport a – pokud mu to zdraví dovolí – rád by i nadále pracoval s talentovanými středoškoláky.

Nominoval: Mgr. Ing. Tomáš Doseděl