Minimální mzda a daňové novinky roku 2018 týkající se také NNO

1. Minimální mzda zaměstnanců a co vše ovlivní

Od 1. 1. 2018 se zvyšuje měsíční minimální mzda z 11 000 Kč na 12 200 Kč. Minimální hodinová mzda je 73,20 Kč. V návaznosti na to dochází také k úpravám zaručené minimální zaručené mzdy. Tabulka minimální zaručené mzdy a rozdělení profesí do skupin(Minimální mzda má vliv na zaručenou minimální měsíční mzdu, školkovné, minimální roční výdělek pro výplatu daňového bonusu, na hranici osvobození starobních důchodů od daně, u zaměstnanců na minimální základ (1647 Kč měsíčně) ze kterého se povinně odvádí zdravotní pojištění (4,5 procenta zaměstnanec a devět procent zaměstnavatel – oboje odvádí zaměstnavatel při výplatě mzdy), na platbu zdravotního pojištění osob bez zdanitelných příjmů. Minimální mzda má vliv na příspěvek na bydlení).

2. Srážková daň a DPČ

Z odměny vyplacené na základě dohody o pracovní činnosti nepřesahující 2 500 Kč měsíčně se od 1. 1. 2018 odvádí srážková daň 15%. Neplatí se zdravotní a sociální pojištění. Příjem se nezapočítává do důchodového pojištění. Platí zde stejný režim, jako je u dohod o provedení práce, kde odměna v měsíci nepřesahuje 10 000.

3. Prohlášení poplatníka daně

Zaměstnanci budou moci prohlášení k dani učinit v elektronické formě - nový vzor tiskopisu prohlášení k dani pro rok 2018 vzor č. 26 + vzor tiskopisu žádosti o roční zúčtování daně za rok 2018 č. 1.

Prohlášení poplatníka daně je možné vyplnit ručně v listinné podobě, nebo elektronicky, vytisknout následně podepsat zaměstnancem, nebo zcela elektronicky se zaručeným podpisem zaměstnance.

POZOR: Žádost o roční zúčtování daně již nebude od roku 2018 součástí prohlášení poplatníka daně. Tiskopis č. 1 žádosti o roční zúčtování se bude vyplňovat poprvé začátkem roku 2019 za roční vyúčtování roku 2018. Portál finanční správy.

4. Změny v daňovém bonusu

Dochází ke zpřísnění podmínek pro výplatu daňového bonusu. A to takto:

Daňový bonus je možno uplatit pouze u zaměstnanců (nebo OSVČ), pokud za celý kalendářní rok dosáhnou na příjem ve výši minimálně šestinásobku minimální mzdy. V roce 2018 je to 73 200 Kč.

Pro nárok na daňový bonus za rok 2018 se budou počítat již pouze příjmy ze závislé činnosti a samostatné výdělečné činnosti. Nebude již možné obdržet daňový bonus pouze z pasivních příjmů, tedy z kapitálových příjmů a příjmů z pronájmu, jako tomu bylo do konce roku 2017.

Výše daňového bonusu zůstává stejná, jako v roce 2017 po poslední novelizaci zákona.

5. Daňové slevy na děti

Zaměstnanci čerpají slevu prostřednictvím výpočtu mzdy zaměstnavatele. Daňové zvýhodnění na děti může uplatňovat vždy jeden z rodičů, a to na vyživované dítě, za které se považuje také student do 26 let.

Zvyšuje se daňové zvýhodnění na první dítě a to o 150 Kč měsíčně. Tedy na roční částku 15 204 Kč. Daňové zvýhodnění na druhé a další dítě zůstává beze změn.

6. Školkovné

Za celý kalendářní rok může jeden z rodičů uplatnit na dítě takzvané školkovné. Roční částka tzv. školkovného odpovídá prokazatelně vynaloženým výdajům za umístění vyživovaného dítěte. Legislativou je přitom stanovena maximální roční částka na každé dítě, a to na úrovni minimální měsíční mzdy platné k 1. lednu daného roku.

Za rok 2018 je to tedy 12 200 korun. Na dvě děti je tedy možné uplatnit za rok 2018 školkovné až ve výši 24 400 korun atd.

7. Snížení základu daně o odběry krve a krvetvorných buněk

Podle zákona schváleného v roce 2017 je oceněno bezúplatné plnění (dar) pro zdravotnické účely za jeden odběr krve částkou 3000 korun, tedy o 1000 korun více než doposud. O tuto částku lze u fyzických osob snížit základ daně, pouze ale v případě, pokud dárci nebyla kromě souvisejících cestovních nákladů poskytnuta jiná finanční úhrada.

Nově si mohou dárci od základu daně odečíst také částku dvacet tisíc korun za každý odběr krvetvorných buněk.

Obě nezdanitelné části základu daně lze poprvé uplatnit v daňovém přiznání za rok 2017. Toto platí i pro zaměstnance.

Dále se od 1. 1. 2018 mění některé účetní předpisy.

To však není předmětem daňové poradny.