Nadace a nadační fondy

Nadační fondy

  • Publikováno: 26. 5. 2014

Nadační fondy jsou další z tzv. účelových sdružení majetku, které upravuje nový občasnký zákoník (NOZ). Stejně jako nadace se zakládají k účelu užitečnému společensky nebo hospodářsky. Mají vlastní úpravu v ustanovení § 394 a násl., která je však poměrně stručná. Otázky, které v této speciální části zákona nejsou upraveny, se pak budou řídit obecnými ustanoveními NOZ o právnických osobách (§ 118 a násl.).

Nadace

  • Publikováno: 26. 5. 2014

Nadace představují účelová sdružení majetku (patří mezi tzv. fundace). Zakládají se tedy za určitým účelem, který může být jak „obecně prospěšný“ (ochrana duchovních hodnot, lidských práv, kulturních památek atd.), tak také „dobročinný“ (např. podpora konkrétní skupiny potřebných osob).

Nadace jsou v současné době upraveny v novém občanském zákoníku (NOZ). Dříve byla jejich právní úprava obsažena v zák. č. 227/1997 sb., o nadací ch a nadačních fondech. Nová právní úprava nadací je oproti té minulé o něco volnější a posiluje práva zakladatele.