NADACE ZDRAVÍ PRO MORAVU

Upozorňujeme na blížící se uzávěrku grantového progacu NADACE ZDRAVÍ PRO MORAVU.

Podporované aktivity :

- využívání informací, poznatků a zkušeností z oborů zabývajících se zajištěním fyzického a duševního zdraví

- rozvoj progresivních metod preventivní a klasické medicíny (alternativní medicíny- pokud je účinek těchto metod dokazatelný metodami klasické medicíny), sociální aktivity

- propagace a reklama ekologicky zdravého způsobu života včetně osvětové činnosti, podpora organizování klimatických léčebných pobytů v ekologicky čistých místech

- motivace občanů (zejména chronicky nemocných a mentálně postižených) k vytváření podmínek pro zlepšení jejich tělesného a duševního zdraví, podpora zdravého vývoje dětí

 

Uzávěrka 31.3.2015

Bližší info

http://www.nadacezdravi.cz/

 

Tagy: