Lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů

  • Publikováno: 22. 2. 2021

Novelizací daňového řádu účinnou od roku 2021 byla prodloužena lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů.

Zákon č. 283/2020 Sb. změnil ustanovení § 136 daňového řádu, který upravuje lhůty pro podání daňového přiznání. S ohledem na to, že ostatní daně mají speciální lhůty, se to týká zejména daní z příjmů.

Štítky: 

Setkání s cílovou skupinou v rámci projektu Klíč k pomoci

  • Publikováno: 20. 1. 2021

Dne 20. ledna 2021 se na ÚP ČR v Brně na Polní 37 uskutečnilo 1. setkání se zájemci o vstup do projektu Klíč k pomoci, registrační č.CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012299.

V rámci spolupráce Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje a Úřadu práce ČR, v Brně byla účast v projektu nabídnuta lidem v evidenci úřadu práce z Brna a okolí, kteří v současné době pečují o osobu blízkou a mají zájem zvýšit si svoji kvalifikaci, případně hledat zaměstnání odpovídající jejich možnostem.

Štítky: 

Stránky