Náklady spojené se zrušením spolku

  • Publikováno: 4. 11. 2020

V současné době se na nás obrací velké množství zástupců spolků, kteří chtějí zrušit spolek. Velmi často je to proto, že spolek je již řadu let nefunkční a nyní byli soudem vyzváni k nápravě zápisu v rejstříku – opravy a doložení stanov, zápisu statutárního orgánu a podobně.
Obecný postup, jak zrušit spolek, máme popsaný v našem článku, který naleznete zde: https://www.annojmk.cz/zruseni-likvidace-zanik-spolku. A v současné době připravujeme podrobný manuál, který se touto tematikou bude zabývat.

 

Většinou se členové spolku bojí spolek zrušit, protože to přináší vysoké náklady. Od 1. 8. 2019 lze však tato náklady minimalizovat a to díky novelizaci  nařízení vlády č. 351/2013 Sb.Tato novelizace byla přijata právě s ohledem na spolky, které nejsou nadále aktivní, avšak stále jsou zapsány ve veřejném rejstříku. Často tak jsou soudy dohledáváni bývalí členové a vyzýváni k nápravě zápisu rejstříku, popřípadě ke zrušení spolku. Tyto spolky většinou nevlastní žádný majetek a bývalí členové nechtějí platit zbytečné náklady za zrušení spolku, který již léta nefunguje. Novela citovaného nařízení s sebou přinesla změnu v podobě zmírnění povinnosti spolků během své likvidace zveřejňovat v Obchodním věstníku oznámení vstupu spolku do likvidace společně s výzvou věřitelům, aby přihlásili své pohledávky. Do 31. 7. 2019 vyžadované dvojí zveřejnění oznámení v Obchodním věstníku lze nyní nahradit zveřejněním oznámení a výzvou ve veřejném rejstříku po dobu 3 měsíců a 2 týdnů.

A co to znamená v praxi? Při zrušení spolku již nebudete muset zveřejňovat výzvu v Obchodním věstníku, postačí, když oznámení o vstupu do likvidace, údaje o likvidátorovi a výzvu případným věřitelům, aby se přihlásili, likvidátor zveřejní v rámci zápisu do spolkového rejstříku alespoň po dobu 3 měsíců a 2 týdnů. Toto oznámení a výzvu přitom jednoduše zapíšete do rejstříku tak, že je v inteligentním formuláři v rámci vyplnění předmětné části uvedete do kolonky "ostatní skutečnosti". Poté už je pouze třeba mít na paměti, že uvedené údaje musí být zveřejněné 3 měsíce a 2 týdny a před uplynutím této lhůty není možné spolek vymazat z rejstříku.

 

Výstava kreseb dětí z MŠ a ZŠ při FN v Brně

  • Publikováno: 20. 10. 2020

Základní škola a Mateřská škola při FN v Brně ve spolupráci s Klubem přátel umění v České republice, nemocnicí Milosrdných bratří v Brně a Konventem Milosrdných bratří v Brně pořádá výstavu dětských kreseb.

Výstavu je možné navštívit do konce listopadu 2020 ve vchodové hale nemocnice Milosrdných bratří v Brně.

Štítky: 

Změna v poskytování odborného sociálního poradenství

  • Publikováno: 12. 10. 2020
Vzhledem k současné situaci odborné sociální poradenství, které poskytuje Svaz tělesně postižených v ČR z. s. městská organizace Brno pozastavuje osobní návštěvy klientů v poradně, a to až do pátku 23. 10. 2020. 
 

Poradenství bude poskytováno formou telefonického poradenství nebo poradenství prostřednictvím emailové pošty. Pracovní doba takto poskytovaného poradenství se nemění.

Děkujeme za pochopení
 
Štítky: 

Ready for life

  • Publikováno: 23. 9. 2020

ANNO JMK v sekci ICM se v letošním roce zapojila do mezinárodního evropského projektu Ready for life, na kterém se podílí spolu s ICM Český Krumlov a slovenskou organizací ZIPCEM.

Cílem projektu je vytvořit funkční, moderní a využívaný nástroj s nabídkou vzdělávacích příležitostí a doplňujících informací adresovaný mladým lidem, pracovníkům s mládeží, dobrovolníkům, pedagogům a dalším nespecifikovaným skupinám v České a Slovenské republice.

Pracovníci s mládeží, pedagogové, oddíloví vedoucí, vedoucí různých kroužků, skautu apod. vyplňte, prosím, tento dotazník: https://www.survio.com/survey/d/prodospelecr
Mládež ve věku 13 - 30 let - vyplňte, prosím, tento dotazník: https://www.survio.com/survey/d/promladecr

Pokud chcete, aby se neformálnímu vzdělávání dostalo místo, které mu v systému vzdělávání právem patří, pošlete tuto informaci těm, jichž se to týká.

 

Štítky: 

Projekt SPADE - "Be Smart - Strategic Partnership for Digitally Excluded

  • Publikováno: 23. 9. 2020
Na konci září letošního roku končí velký evropský projekt SPADE - " Be Smart - strategické partnerství pro digitálně vyloučené", do kterého jsme vstoupili před třemi roky bez zkušeností s evropským programem Erasmus+.
Ale ostudu jsme si určitě neudělali!
 
Poděkování patří všem našim organizacím a jednotlivcům, kteří se na projektu aktivně podíleli.
Kdo chcete o projektu vědět více, navštivte webovou stránku projektu https://erasmusplusakcjaka2.wixsite.com/besmart .
 
Štítky: 

Stránky