Prezentace ze semináře Jak se mohou neziskové organizace zapojit do komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD)

  • Publikováno: 25. 2. 2014
Na tomto odkazu naleznete všechny prezentace, které zazněly na semináři Jak se mohou neziskové organizace zapojit do komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD). Nové možnosti v programech evropských fondů v období 2014–2020.
http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/aktuality/seminar-o-komunitne-vedenem-m...
Štítky: 

Charitativní sbírka NATO

V Bruselu se každoročně již od roku 1968 koná NATO Charity Bazaar, jehož se již několikátým rokem účastní také Zastoupení Jihomoravského kraje při Evropské unii. Akce probíhá pod záštitou Generálního tajemníka NATO, účastní přes 30 zemí, které působí na velitelství NATO. Akce se účastní okolo 3 000 hostů z celého světa. Výtěžek z akce je věnován vybraným organizacím, v loňském roce se jednalo o 191 tisíc EUR.
Příspěvek na svůj projekt mohou požádat i další neziskové a nevládní organizace, které mají registraci platnou alespoň jeden rok.
Tagy: 

Setkání zájemců o sociální podnikání a sociálních podnikatelů

5. 3. 2014 to 6. 3. 2014

Pořadatele: Regionální centrum podpory sociálního podnikání a Komora sociálních podniků.
Prosíme o potvrzení účasti do 26. 2. 2014 na adresu kamila.halamkova@rcsp.cz
Bližší informace: Kamila Halámková, telefon: 606 550 087, e-mail: kamila.halamkova@rcsp.cz

Dotazník k projektu Společná strategie - projektové aktivity Jihomoravského kraje a Trnavského samosprávného kraje 2014+

  • Publikováno: 14. 2. 2014

Vážená paní, vážený pane,
chtěl bych Vás informovat, že Odbor regionálního rozvoje Jihomoravského kraje realizuje projekt „SPOLEČNÁ STRATEGIE - PROJEKTOVÉ AKTIVITY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE A TRNAVSKÉHO SAMOSPRÁVNÉHO KRAJE 2014+", který je spolufinancován z Operačního program Přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013 a jehož cílem je podpora procesu přípravy projektů v území Jihomoravského kraje (JMK) a Trnavského samosprávného kraje (TTSK) v rámci přeshraniční spolupráce SR-ČR pro nové programové období 2014–2020.

Štítky: 

OP Zaměstnanost a jeho využití pro NNO

3. 3. 2014 to 4. 3. 2014

Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje
Vás srdečně zve na informační seminář
OP Zaměstnanost a jeho využití pro NNO
3. března 2014 od 9 do 13 hodin
Administrativní a školící centrum JMK, Cejl 73, Brno, místnost 121
Co se dozvíte?

  • Rámcové shrnutí toho, co se za rok udělalo, tedy jaké jsou Operační programy EU 2014+, a které z nich budou využitelné pro NNO
  • Připravovaný Operační program Zaměstnanost EU 2014+ a jeho využití pro NNO – Ing. Jitka Bednářová
  • Odraz Operačního programu Zaměstnanost v IROP – Jaromír Hron
  • Nové možnosti NNO – nová legislativa, sociální podnikání

Seminář je bezplatný.
Počet míst je omezen, proto svou účast potvrďte co nejdříve na info@annojmk.cz nebo na tel. 541215533

Stránky