Zastoupení neziskového sektoru v komisích Rady JmK není samozřejmostí, říká RNDr. Bronislava Milinková

  • Publikováno: 8. 4. 2014

Z rozhodnutí Rady JmK (dále Rady) působí od posledních voleb v roce 2012 v jejích komisích se statusem „stálý host“ zástupci neziskových organizací. Zde ovlivňují činnost jednotlivých oblastí fungování Jihomoravského kraje (dále kraje), od hlídání prostoru pro neziskové organizace v dotačních titulech až po kontrolu neprůhledných akcí, jakou byla například v případě komise pro sociální věci a rodinu kauza Místních sociálních služeb o.p.s. V této komisi zasedá za neziskové organizace členka výboru Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje (dále ANNOJMK), paní RNDr. Bronislava Milinková.

Výzva pro předkládání GP 3.3 - Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

Upozorńujeme na vyhlášení výzvy pro předkládání GP 3.3 - Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

Globálním cílem výzvy č. D6 je posílení pracovní integrace osob ohrožených sociálním vyloučením či sociálně vyloučených, odstraňování bariér znesnadňujících jejich rovnocenný vstup a udržení se na trhu práce.

Oblast podpory: 3.3 - Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce

Bližší info

Výzva platí od: 1. duben 2014 v 00:00 do: 30. květen 2014 v 12:00

Tagy: 

Vyhlášení výzvy OPLZZ

Výzva na podporu sociálních inovací

Výzva se zaměřuje na podporu sociálních inovací pro začlenění cílových skupin do společnosti a na trh práce. Důraz je kladen na vytváření inovačních nástrojů k zajištění vícezdrojového financování sociálních služeb.

Oblast podpory: 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb

Bližší info

Výzva platí od: 1. duben 2014 v 00:00 do: 13. červen 2014 v 12:00

Tagy: 

Stránky