Dalimil Toman: Neformální vzdělávání si pořád vydobývá místo na slunci

  • Publikováno: 24. 4. 2014

Zatím stále malé docenění významu neformálního vzdělávání, touha po dlouhodobé strategii jeho rozvoje a podpory aktivit a organizací, které neformální vzdělávání realizují a hodnocení dotačních titulů. Tato tři témata rezonují v rozhovoru s Mgr. Dalimilem Tomanem, jenž v tomto funkčním období Zastupitelstva Jihomoravského kraje zastupuje neziskový sektor jako stálý host v komisi pro sport, mládež a volný čas Rady JMK. Veřejnost a neziskové organizace jej znají také jako předsedu Jihomoravské rady pro děti a mládež nebo ředitele Hnutí Brontosaurus.

Stránky