Uzavření škol od 27. 12. 2020 do 10. 1. 2021 a nárok na ošetřovné

  • Publikováno: 11. 1. 2021

Rodiče, kteří budou po skončení školních prázdnin od 4. 1. 2021 pečovat o dítě z důvodu uzavření školy, mají nárok na ošetřovné.

Na základě usnesení vlády ze dne 23. 12. 2020 bude pokračovat uzavření škol, ke kterému došlo v týdnu před vánočními svátky. Jedná se tedy o pokračování potřeby péče o dítě z téhož důvodu od 21. 12. 2020 bez přerušení. Uvedené platí i v případě, že zaměstnanec o dítě ve dnech 21. a 22. 12. 2020 nepečoval a nežádal ošetřovné. Prozatím je omezení účinné do 10. 1. 2021 s tím, že se však netýká mj. žáků 1. a 2. ročníků základní školy.

Rodiče žáků 1. a 2. ročníků základní školy tedy mohou uplatnit nárok na ošetřovné z důvodu uzavření školy pouze za dny 21. a 22. 12. 2020, které jsou dny potřeby péče o dítě. Od 23. 12. 2020 mají všechny děti školní prázdniny a za dny prázdnin se ošetřovné nevyplácí, jak již rodiče vědí z předešlých měsíců. Celý text na https://suol.cz/aktualne.

Štítky: 

Projekt z ESF OP Zaměstnanost „Klíč k pomoci“

  • Publikováno: 4. 12. 2020

Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje, z. s. začala v říjnu letošního roku pracovat na projektu „Klíč k pomoci“, reg. č. projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012299 z Operačního programu zaměstnanost.

Cílem tohoto projektu je motivace, zvýšení pracovní kompetence a samotné uplatnění na trhu práce osob, pečujících o jinou závislou osobu. Realizace projektu je umístěna v Jihomoravském kraji, především na oblasti Brno-město, Brno-venkov, Znojmo a Hodonín.
Projekt bude probíhat v průběhu 24 měsíců.

Více informací naleznete v příloze.

 

Štítky: 

Poskytování konzultací

  • Publikováno: 30. 11. 2020
S ohledem na současnou epidemiologickou situaci a s tím spojené omezení poskytování osobních konzultací poskytujeme jako alternativu videokonzultace.
Pokud máte o konzultaci zájem, ozvěte se co nejdříve, volné termíny do konce rojku se již postupně plní.
Současně dodáváme, že i v tomto případě jsou dotazy našich členů vyřizovány přednostně.
 
Štítky: 

Manuál pro zápis skutečného majitele neziskových organizací

  • Publikováno: 26. 11. 2020

Co je to evidence skutečných majitelů?
Evidence údajů o skutečných majitelích (také jen „evidence skutečných majitelů“) je tzv.
informační systém veřejné správy. Pro představu, dalšími informačními systémy veřejné správy, které většina z nás zná a setkala se s nimi, jsou například živnostenský rejstřík, katastr
nemovitostí či insolvenční rejstřík.

Jaký smysl evidence skutečných majitelů tedy má?
Evidence skutečných majitelů byla vytvořena jako důsledek opatření proti praní špinavých
peněz. Cílem těchto opatření je větší důraz na transparentnost a zamezení zneužívání těchto
právnických osob k nekalým účelům.

Do kdy musíme skutečného majitele do evidence zapsat?
Pro některé právnické osoby již lhůta ke splnění této povinnosti uplynula. Avšak pro právnické osoby zapsané do veřejných rejstříků odlišných od obchodního rejstříku (např. spolkového
rejstříku), tedy pro spolky, nadace, ústavy apod. je lhůta pro zápis v tuto chvíli stanovena do 1. 1. 2021. Nutno dodat, že po tomto datu budou mít všechny nově vzniklé neziskové organizace povinnost zapsat skutečného majitele bez zbytečného odkladu po svém zápisu
do příslušného veřejného rejstříku (např. spolkového rejstříku, nadačního rejstříku apod.).

Slavnostní vyhlášení výsledků ankety Osobnost NNO JMK 2020 se ruší

  • Publikováno: 11. 11. 2020

Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje, z. s.vyhlásila letos šestý ročník ankety Osobnost NNO JMK 2020, nad kterým převzala záštitu primátorka Statutárního města Brna JUDr. Markéta Vaňková.

Tato anketa oceňuje práci lidí zapojených v neziskovém sektoru Jihomoravského kraje a klade si za cíl zviditelnit jejich nezastupitelné místo v širokém spektru nabídky činností neziskových organizací.

Štítky: 

Stránky