23. Valná hromada ANNO JMK 2020

  • Publikováno: 20. 5. 2020

Z pověření Výkonného výboru ANNO JMK svolává předseda VV ANNO JMK Jaromír Hron 23. Valnou hromadu Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje, z. s. , tentokrát budeme na Valné hromadě volit nový výkonný výbor ANNO JMK na další čtyři roky.

Místo konání :   klubovna YMCA Brno, Kounicova 3, 602 00 Brno
Termín konání:  středa 3. 6. 2020 v 15:30 hod
Prosíme Vás o potvrzení Vaší účasti na info@annojmk.cz, nebo na tel. 541 215 533.

Štítky: 

Dotazník Nadace OSF „COVID-19 a potřeby neziskových organizací“

  • Publikováno: 2. 4. 2020

Nadace OSF zveřejnila krátký dotazník "COVID-19 a potřeby neziskových organizcí", který naleznete v příloze tohoto článku.
Prosíme Vás o zodpovězení a odeslání zpět.
Dotazník mapuje dopady současné krize a komplexní potřeby neziskového sektoru. Záleží na tom, aby dopady epidemie COVID-19 na neziskové organizace byly co nejmenší a aby organizace získaly potřebnou podporu, ať už je jakákoliv.

Štítky: 

Stránky