Seminář Daňové přiznání pro nestátní neziskové organizace za rok 2018 v Kyjově

  • Publikováno: 4. 3. 2019

Spolu se spolkem Kyjovské Slovácko v pohybu, z. s. Vás ANNO JMK zve na bezplatný seminář Daňové přiznání pro nestátní neziskové organizace za rok 2018, který se uskuteční dne 12. března 2019 od 15:00 do 18:00 hod v Kyjově, Masarykovo náměstí 13/14.

Přednášející:  Dagmar Štěpánová  

Co se dozvíte?

Jak správně vyplnit daňové přiznání za rok 2018
Členění daňových a nedaňových nákladů
Novinky v daních

Na školení si s sebou přineste podkladové materiály -  vaše účetní výstupy a notebooky, abyste si mohli provést elektronicky vyplnění konkrétního daňového přiznání v EPO.

Přihlášky zasílejte na: kancelar@kyjovske-slovacko.com, info@annojmk.cz, tel. 541 512 533.

 

Štítky: 

Seminář Daňové přiznání pro nestátní neziskové organizace za rok 2018 v Brně

  • Publikováno: 4. 3. 2019

Zveme Vás na bezplatný seminář Daňové přiznání pro nestátní neziskové organizace za rok 2018, který pro Vás pořádáme ve čtvrtek dne 7. března 2019 od 15:15 hod do 18:00 hod v Brně, Česká 31, 3. patro.
Bezbariérový vstup je možný přes vchod Joštova 7, chodbou vlevo k výtahu, 3. patro.

Přednášející:  Dagmar Štěpánová  

Dozvíte se:

Jak správně vyplnit daňové přiznání za rok 2018
Členění daňových a nedaňových nákladů
Novinky v daních

Na školení si s sebou přineste podkladové materiály -  vaše účetní výstupy a notebooky, abyste si mohli provést elektronicky vyplnění konkrétního daňového přiznání v EPO.

Přihlášky zasílejte na info@annojmk.cz, tel. 541 512 533.


Štítky: 

Kurz první pomoci pro seniory

  • Publikováno: 16. 1. 2019

V rámci podpory aktivního stárnutí ve městě Brně proběhne v úterý 29. 1. 2019 v čase 9:00 – 14:00 hodin v prostorách MMB, Malinovského náměstí 3, Brno, zasedací místnost č.111 Kurz první pomoci. Je určen především pro vedoucí klubů seniorů, zaměstnance městských částí města Brna a všem, kteří se věnují aktivizaci seniorů a seniorské problematice.

Vzhledem k omezenému počtu míst je nutné se předem zaregistrovat do pátku 25. 1. 2019 na e-mail: dudkova.katerina@brno.cz nebo tel.: 542 172 434.  
V registraci prosím uveďte své jméno, příjmení, e-mail, kontaktní tel. číslo, popřípadě jakou organizaci zastupujete. Kurz je bezplatný.

Kurz první pomoci

Kurz je akreditován MPSV ČR.
Časová dotace: 4- 6 vyučovacích hodin
Termín: 29. ledna 2019, 9:00 – 14:00
Místo konání: Magistrát města Brna, Malinovského náměstí 3, Brno, zasedací místnost č. 111, 1. patro

Přihlášení:  registrace do pátku 25. 1. 2019 na e-mail dudkova.katerina@brno.cz nebo tel.: 542 172 434
Cena kurzu: zdarma
Výstupy: učební materiály a pracovní listy, osvědčení o absolvování

Program kurzu:

Hlavní částí kurzu bude praktický nácvik reakcí na situace ohrožení života či zdraví ) resuscitace na figuríně, postup při infarktu, cévní mozkové příhodě, hypo nebo hyperglykémie, atd., především se zaměříme na potřeby seniorů.

  1. Jednotný postup při poskytování první pomoci.
  2. Diagnostika závažných stavů.
  3. Zvládání život zachraňujících úkonů.
  4. Základní ošetření poranění.
  5. Koordinace záchranných akcí, postup při hromadných událostech.
  6. Postup při dopravní nehodě, vyproštění zraněného, použití autolékárničky.

 

Štítky: 

Změna v chodu kanceláře

  • Publikováno: 8. 1. 2019

Z důvodu rekonstrukce a výměny oken v domě Kounicova 3, Brno, kde sídlí kancelář ANNO JMK, bude přerušen telefonní kontakt od 11. do cca 20. ledna 2019. Elektronická pošta bude fungovat nadále, kancelář bude v provozu omezeně.
Děkujeme za pochopení.

 

Štítky: 

Stránky