Motivační kurz projektu Klíč k pomoci

  • Publikováno: 28. 4. 2021

V pondělí 26. dubna 2021 se v Brně na Úřadu práce v ČR uskutečnil Motivační kurz, jeden z kurzů pro účastníky v projektu Klíč k pomoci.
Osoby pečující o osobu blízkou, zařazené do tohoto projektu, mají možnost absolvováním kvalifikačních a rekvalifikačních kurzů zvýšit svoji šanci k získání pracovního zařazení dle vlastního výběru.

 

Štítky: 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

  • Publikováno: 27. 4. 2021
"Nejvyšší správní soud 22. 4. 2021 zrušil mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které kromě jiného omezuje provoz obchodů, služeb i setkávání lidí. Důvodem pro zrušení byl nesprávný a nezákonný postup ministerstva při jeho vydání. Účinnost rozsudku soud odložil o 4 dny, aby ministerstvo mělo čas případně vydat opatření nové, bez vad a nezákonností, které soud shledal.
Tiskovou zprávu NSS naleznete zde: http://www.nssoud.cz/NSS-zrusil-mimoradne.../art/32870"
 
Štítky: 

Nabídka antigenního testování pro členy ANNO JMK

  • Publikováno: 23. 4. 2021
EuroCentrumHelp z.s. získalo povolení a certifikaci k provozu Mobilního odběrového týmu, zaměřeného na antigenní testování.
Tímto nabízíme pro členy Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje, z.s., kteří by potřebovali toto řešit, kompletní zajištění zdarma. Provádíme včetně zápisů do zdravotních registrů (ISIN..) a vystavujeme Potvrzení a Certifikát jak pro ČR, tak pro cestu do zahraničí.
Více info v příloze.
 
Vlček Michal-krizový koordinátor OC
tel.: +420 720 675 195

EuroCentrumHelp z.s.
poskytovatel zdravotních služeb
Strážnická 1
Rohatec 696 01
 
 člen Asociace NNO JMK
 
Štítky: 

Přednášky Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace, z. s.

  • Publikováno: 21. 4. 2021

Zveme vás na sérii přednášek s předsedkyní naší členské organizace Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z. s. paní Gertou Mazalovou a odbornými poradci SOS-Asociace, z. s. 

 

Dne 22. 4. 2021 přednáška Spotřebitel v postavení pacienta

 

Samotná přednáška je dostupná na:

 https://youtu.be/wewv8MiZT6A

 

 

Štítky: 

Příspěvek na testování – aktuální informace

  • Publikováno: 13. 4. 2021

Přinášíme aktuální stanovisko z Úřadu vlády, Ministarstva obchodu a průmyslu a Ministerstva zdravotnictví k proplácení testů na Covid 19 zdravotními pojišťovnami. Na základě dotazu, který jsme jménem naší členské základny na jednotlivé úřady zaslali, jsme obdrželi toto stanovisko:

Na stránkách https://www.samotesty-covid.cz/ bylo upřesněno, že příspěvky na nákup samoodběrových testů mohou čerpat společnosti podnikající v České republice, OSVČ, spolky a pobočné spolky, nadace a nadační fondy, církevní právnické osoby, resp. účelová zařízení církví, obecně prospěšné společnosti a ústavy. Dle tohoto ostatní nevyjmenované instituce čerpat příspěvek nemohou.

Elektronický formulář pro podávání žádostí o příspěvek je od 1.4.2021 k dispozici na webu všech zdravotních pojišťoven https://www.samotesty-covid.cz/.

Štítky: 

Stránky