ČSOB Grantový program Stabilizace sociálních podniků

ČSOB vyhlašuje již druhý ročník grantového programu Stabilizace sociálních podniků, který je určen na podporu sociálního podnikání. Partnerem při realizaci je organizace P3 – People, Planet, Profit, o.p.s. poradenství. Novinkou tohoto ročníku jsou dva celodenní workshopy určené pro zástupce vítězných sociálních podniků.

Pozvánka na semináře o programech Evropské územní spolupráce

  • Publikováno: 29. 8. 2014

Ministerstvo pro místní rozvoj v spolupráci s krajskými partnery bude pořádat informační semináře k programům nadnárodní spolupráce CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE a programům meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE a ESPON 2013. Jedná se o nástupce programů, které se realizovali již v období 2007-2013 v rámci programů evropské územní spolupráce.

Semináře jsou určeny pro všechny zájemce, kteří by se rádi dozvěděli o novém nastavení programů CENTRAL EUROPE 2020, DANUBE, INTERREG EUROPE a ESPON 2020 v období 2014-2020.

Stránky