Výzva Norské fondy – Psychiatrická péče

MF ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví vyhlašuje výzvu na individuální projekty v oblasti Aktivita 1 Psychiatrická péče.Cílem výzvy je vytvoření podmínek pro rozvoj a implementaci komplexního programu léčebně rehabilitační péče, který umožní sledovat a vyhodnocovat stav pacienta a tak rozhodnout o jeho umístění mimo léčebnou instituci do zařízení komunitní péče a postupně pacienta připravit na návrat do běžného života.

Sociální inovace - seminář

18. 6. 2014

Dovolte mi pozvat Vás na seminář „Sociální inovace - nová řešení sociálních problémů a nevyužitých příležitostí“, který se koná 18. června 2014 v Administrativním a školicím centru JMK, Brno, Cejl 73, místnost č. 117 (aula). Přihlásit se na seminář můžete do 15. 6. 2014 prostřednictvím Registračního formuláře na webu rodinné politiky, kde také naleznete více informací k semináři v Kalendáři akcí.

Stránky