Obecně prospěšné společnosti

Obecně prospěšná společnost

  • Publikováno: 26. 5. 2014

Obecně prospěšné společnosti (OPS) jsou upraveny zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech.

POZOR! Zákon o obecně prospěšných společnostech byl s účinností od 1. 1. 2014 zrušen! Nové OPS tedy již nemohou být zakládány. OPS, které byly založeny do 31. 12. 2013 se však i nadále řídí tímto zrušeným zákonem.