Odborné sociální poradenství

 • Publikováno: 4. 10. 2019
 • Odborné sociální poradenství
 • Občanům se zdravotním postižením
 • Seniorům

NABÍZÍME

 • Poradenství při výběru vhodné sociální služby v regionu
 • Poradenství v oblasti nemocenského a zdravotního pojištění
 • Poradenství v oblasti důchodů a důchodového pojištění
 • Poradenství v oblasti dávek pro OZP
 • Poradenství v oblasti dávek státní sociální podpory
 • Poradenství v oblasti dávek pomoci v hmotné nouzi
 • Poradenství v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením
 • Poradenství v oblasti pracovního právo ve vztahu k osobám
 • se zdravotním postižením
 • Doprovod na úřady, na jednání posudkových komisí aj.

Kontakt: e-mail: zdravotnipostizeniaseniori@annojmk.cz, mobil: 733 754 233

mapa středisek