ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Granty / OPZ výzva č. 61 Soutěžní projekty na podporu rovnosti žen a mužů
Granty
Datum publikace: 15.3.2016

OPZ výzva č. 61 Soutěžní projekty na podporu rovnosti žen a mužů

Upozorńujeme na vyhlášení výzvy č. 61 OP Zaměstnanost, jejímž cílem je snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce.

Bližsí informace o výzvě a termíny plánovaných seminářů k výzvě najdete na http://www.esfcr.cz/vyzva-061-opz.

Ukončení příjmu žádostí o podporu: 2.5.2016