Osobnosti v neziskovkách

Ing. Jiří Pospíšil: Vesnice ztrácejí identitu, když mezi lidmi ubývá spolupráce a přirozená závislost

  • Publikováno: 9. 1. 2015

Cesta k nastolení udržitelného způsobu života na vesnicích a ve společnosti celkově je v posilování vzájemné závislosti a spolupráce mezi lidmi a subjekty, včetně neziskovek a obecních samospráv. Právě kooperace totiž tvoří základ vesnické identity. Nejen o ní a o selském rozumu hovoří Ing. Jiří Pospíšil, zástupce neziskových organizací v komisi venkova, zemědělství a životního prostředí Rady Jihomoravského kraje. Léta působil jako předseda občanského sdružení PROCYON Letonice, v němž je stále aktivní.

Vladimír Michal: Tužby a potřeby kultury se po staletí zásadně nemění

  • Publikováno: 9. 1. 2015

Organizace starající se o kulturu stojí každoročně před rozhodnutím, zda budou žádat Jihomoravský kraj o příspěvek na konkrétní akci, nebo si dotací zajistí provoz. Kraj zase často řeší otázku rozpočtové kázně příjemců dotací. Na růžích ustláno v otázce financí neměli ani umělci začátkem 20. století – plusy a mínusy v kulturní sféře jsou nyní stejné jako před sto lety, prozrazuje Vladimír Michal, který zastupuje neziskový sektor jako stálý host v komisi pro kulturu a památkovou péči Rady JMK a zároveň je předsedou Klubu přátel umění ČR.

Ovlivnili jsme, jak se bude dotační program administrovat, říká Gerta Mazalová

  • Publikováno: 17. 12. 2014

I díky zastoupení neziskového sektoru v komisi Rady JMK zápolí jihomoravské neziskovky s menším množstvím legislativních těžkostí v souvislosti s dotacemi z kraje. V komisi legislativní, organizační a majetkové hlídá zájmy neziskového sektoru v kraji Gerta Mazalová – energická dáma a předsedkyně Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace.

Mám předsevzetí, že člověk přišel na svět proto, aby dělal lidem dobře, říká Ing. Miloslav Hlaváček

  • Publikováno: 17. 12. 2014

V 2014 převzal z rukou hejtmana Cenu Jihomoravského kraje za přínos v oblasti práce s mládeží. Ing. Miloslav Hlaváček se práci s mládeží věnuje více než 40 let, ať už jako kantor, spolutvůrce osnov středních průmyslových škol strojnických, nebo jako spoluzakladatel Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Od založení až do současné doby je předsedou správní rady Sdružení na podporu talentované mládeže, o.s., které spolupracuje mimo jiné v aktivitě „České hlavičky“ a dává návrhy spolu s Ústřední komisí SOČ na ocenění Učenou společností České republiky a pro talentované středoškolské studenty pořádá řadu akcí. Jako stálý host je členem Komise pro výchovu a vzdělávání při Radě Jihomoravského kraje za neziskový sektor.

Neziskovky mají větší volnost získávání darů než nemocnice, říká Jitka Bednářová

  • Publikováno: 22. 9. 2014

Na krajské úrovni se řeší přijímání konkrétních darů nemocnicemi i jejich rozpočty, uvádí Ing. Jitka Bednářová, která zastupuje neziskové organizace na pozici stálého hosta v komisi pro zdravotnictví Rady Jihomoravského kraje. V neziskovém sektoru se pohybuje léta, působí jako ředitelka sdružení Betanie – křesťanská pomoc, členka výboru Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje (dále ANNOJMK) a je aktivní členkou pracovních skupin při ministerstvu. Všechna tato témata se v rozhovoru prolínají

Stránky