Partnerství neziskových organizací

Fond malých projektů jižní Morava–Dolní Rakousko

Cíl 3 – Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013
www.dorf-stadterneuerung.at

Údaje o projektu

Z Fondu malých projektů jižní Morava – Dolní Rakousko
V roce 2009 ANNO JMK začala s realizací projektu na Partnerství neziskových organizací, který je realizován společně s partnery na rakouské straně.
Obsahem tohoto projektu je seznámení nestátních neziskových organizací s riziky a příležitostmi, které mají NNO na druhé straně hranice. Tato výměna zkušeností a informací by měla přinést lépe fungující systém na obou stranách. V rámci projektu se uskutečnily celkem čtyři semináře, uskutečněné především za účelem oboustranného posilování klíčových kompetencí zástupců neziskových organizací účastnících se těchto setkání. Specifickými cíli projektu je získání informací o fungování NNO, z něhož také plyne rozvoj nabízených služeb. Dále možnosti spolupráce NNO se zástupci státních organizací, samospráv a podnikatelskými subjekty.
Výstupy setkání jsou shrnuty ve sborníku, který bude k dispozici i po skončení tohoto projektu.
V rámci projektu také vznikla publikace o NNO z Jihomoravského kraje a Dolního Rakouska, včetně databáze kontaktů, která přinese lepší možnost navazování kontaktů mezi NNO z obou stran hranice

Výstupy

Partnerství neziskových organizací Die Partnerschaft der Non Profit Organisationen
NNO a dobrovolnictví v ČR a Rakousku

Kontaktník

Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje
ANNO JMK Assoziation nicht staatlicher Non Profit Organisationen des Südmährischen Landeskreiser
info@annojmk.cz
www.annojmk.cz
Jaromír Hron, Miroslav Pala
Ve Vaňkovce 1, 602 00 Brno

NÖ Dorf- und Stadterneuerung Verband für Landes-, Regional- und Gemeindeentwicklung
A-2020 Hollabrunn, Amtsgasse 9
Tel.: 0043 29 52 / 48 48
Fax: 0043 29 52 / 48 48 5
e-mail: office@dorf-stadterneuerung.at
Home: www.dorf-stadterneuerung.at

BETÁNIE – křesťanská pomoc, občanské sdružení
betanie@mujbox.cz
betanie@seznam.cz

www.betanie.eu
ing. Jitka Bednářová, Dagmar Schillerová

Česká tábornická unie, Velká rada oblasti Jižní Morava
vr@ctujm.cz
www.ctujm.cz
Jan Hochmann

Československý zálesák, svaz pro pobyt v přírodě
zalesak@zalesaksvaz.cz
www.zalesaksvaz.cz
Rostislav Zabloudil, Maria Pilátová

Český svaz žen
jihomoravsky.kraj@csz.cz
www.csz.cz
Bronislava Milinková, Jana Krajplová

Jihomoravská krajská organizace Pionýra
info@jmpionyr.cz
admin@jmpionyr.cz
pavel@zdrahal.cz
www.jmpionyr.cz

Pavel Zdráhal
Klub českých turistů – JMO
kctjmo@seznam.cz
www.kctbrnensko.webpark.cz
Luděk Leder

Junák – svaz skautů a skautek ČR, Jihomoravský kraj TGM
krjtgm@seznam.cz
www.skaut.cz
Ivo Brzobohatý, Jakub Procházka

Metodica
hlousek@metodica.cz
www.metodica.cz
Zdeněk Hloušek

Naděje, o. s., pobočka Brno
brno@nadeje.cz
www.nadeje.cz
Ing. Jana Seberová, Dagmar Vtípilová>

Nesehnutí Brno
brno@nesehnuti.cz
www.nesehnuti.cz
Zora Javorská

Občanské sdružení Magdalenium
magdalenium2@centrum.cz
www.magdalenium.cz
Petra Dolečková

Sdružení FILIA
sdruzenifilia@ok.cz
www.sdruzenifilia.cz
Miluše Nechvátalová, Pavla Panovská

Sdružení obrany spotřebitelů Jihomoravského kraje
gerta.mazalova@seznam.cz
www.spotrebitele.info
Gerta Mazalová

Sdružení přátel folkloru v Brně
spfvb@quick.cz
www.folklornet.cz
Milan Zelinka

Sdružení přátel Jaroslava Foglara, o. s.
spjf@volny.cz
www.spjf.cz
Jiří Kalina, Hynek Cígler

Svaz diabetiků ČR Slavkov
miskolczyova@seznam.cz
www.diabetes.cz
Marie Miskolczyová, Marta Černá

YMCA Brno
brno@ymcabrno.cz
www.brno.ymca.cz
Helena Najbrtová, Zuzana Kříbková, Nikola Brixelová, Gabriela Boková

Ženy50, o.s.
info@zeny50.cz
www.zeny50.cz
Mgr. Věra Janáková