ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / PhDr. Irena Ochrymčuková
Datum publikace: 14.9.2017

PhDr. Irena Ochrymčuková

Paní Irena Ochrymčuková od roku 1991 pracuje jako kurátorka a etnoložka Podhoráckého muzea v Předklášteří u Tišnova a je kontaktní osobou v Asociaci muzeí a galerií a autorkou vzdělávacích programů pro školy. Její profese se jí stala koníčkem a nadšení z práce přenáší daleko za brány muzea.

Již 12 let působí v kulturní komisi města Tišnova, spolupracuje s Městským kulturním střediskem na kulturních a společenských akcích města a v minulém volebním období byla i zastupitelkou města Tišnova.

Od roku 1994 je vedoucí tanečního oboru Katolické vzdělávací jednoty Tišnov, který se zaměřuje na regionální lidový a zlidovělý tanec, americké country, historický tanec a standard. Každým rokem je autorkou a choreografkou lidového pásma tanců a písní pro krojované stárky a dětského pásma pro Václavské hody v Tišnově.

Jejím životním cílem je rekonstrukce lidových oděvů a obnova a prohloubení lidových zvyků na Tišnovsku. Umí nadchnout pro tradice již malé děti ve školce či mateřském centru, pro lidový tanec získat i tišnovskou mládež a zaujmout přednáškami na Univerzitě volného času v městské knihovně Tišnov.

Během jejího působení ve spolku Za sebevědomé Tišnovsko vznikly Trhové slavnosti, oslavující zvykoslovné tradice během roku. Masopustní průvod a následující veselice s rekonstrukcí dobových zvyklostí se těší velké přízni.

Irena Ochrymčuková se podílí na scénáři historického průvodu kostýmovaných na slavnostním otevření Cesty hrdelního práva s městem Tišnovem a se spolkem Continuum vitae.

Úzce spolupracuje s přilehlými vesnicemi v okolí Tišnova na obnově regionálních hodových slavností, tradic, rekonstrukci lidového oděvu a zvyků.

Tato energií sršící žena navrací do srdcí lidí kolem sebe lásku k lidové tradici a zvyklostem.

Ochotně spolupracuje a připravuje taneční vystoupení a přednášky o historii, lidových tradicích, zvycích a obyčejích dětem všech škol v Tišnově a okolí, v rodinném centru Studánka, v centru Inspiro, pro seniory v Centru sociálních služeb Tišnov i v domově sv. Alžběty v Žernůvce.

Dále spolupracuje s MAS Brána Vysočiny, z. s., kde poskytuje konzultace v oblasti výchovy a vzdělávání.

Svoje rady a znalosti rozdává bez nároku na odměnu a její talent a nápady jsou viditelné právě díky neziskovým organizacím a spolkům zajímajícím se na Tišnovsku o kulturu či vzdělání.

Je to velmi houževnatá, milá a ochotná žena, zapálená pro historii, umění, taneční choreografii a zpěv.

Pokud jí to její pracovní nasazení umožňuje, věnuje se kultuře,historii, ruční pracím, ráda plete, batikuje a pěstuje květiny. Je skvělou babičkou pro svá 2 vnoučata.

Nominovala: Martina Halouzková a Mgr. Kamila Marek Ševčíková, Vzdělávání pro život, spolek