Právní formy NNO

Ústav

  • Publikováno: 26. 5. 2014

Ústav je novou formou právnické osoby, kterou upracuje nový občanský zákoník (NOZ). Ústavy jsou zakládány za účelem provozovat činnosti užitečné pro veřejnost s tím, že výsledky jejich činnosti jsou každému rovnocenně dostupné za předem stanovených podmínek.

Jak založit ústav?

  1. zakládací listinou
  2. nebo pořízením pro případ smrti

Náležitosti: 

Zájmová sdružení právnických osob

  • Publikováno: 26. 5. 2014

Zájmová sdružení právnických osob byla upravena ustanoveními § 20f až § 20j zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

POZOR! Tento zákon byl zrušen novým občanským zákoníkem! Nová zájmová sdružení právnických osob proto již vznikat nemohou. Ta, která byla založena do 31. 12. 2013, se však i nadále budou řídit zrušeným předpisem.

Spolek

  • Publikováno: 26. 5. 2014

Spolek je právnická osoba založená podle nového občanského zákoníku, a to za účelem naplňování určitého zájmu jeho zakladatelů. Je jedno, zda je účel, pro který byl spolek založen, zcela soukromý (skupinka osob sdružujících se za účelem věnovat se společně svému zájmu) nebo naopak veřejný (spolek založený za účelem pomoci ohroženým skupinám obyvatel). Zákonná úprava umožňuje obě podoby, popř. jejich kombinaci.

POZOR! Za spolky podle NOZ se automaticky považují i občanská sdružení založená podle zák. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.

Jak založit spolek:

Stránky