Právní poradenství

Občanská sdružení nemusí měnit název!

  • Publikováno: 16. 1. 2017

Nový občanský zákoník (zák. č. 89/2014 Sb.) se dočkal první novelizace. Dne 30. 12. 2016 byl ve Sbírce zákonů České republiky vyhlášen zákon č. 460/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony. Tato novela bude nabývat účinosti postupně 28. 2. 2017 a 1. 1. 2018, ale některé její části jsou účinné již od jejího vyhlášení.

Jedna z již účinných částí dopadá na občanská sdružení založená do 31. 12. 2013, která se s účinností od 1. 1. 2014 automaticky považují za spolky.

Občanská sdružení, spolky – 31. 12. 2016 končí lhůta! Ale jen žádnou paniku...

  • Publikováno: 18. 12. 2016

Osoby zapsané ve spolkovém rejstříku (tedy občanská sdružení a jejich organizační jednotky, spolky a pobočné spolky a zájmová sdružení právnických osob) mají zákonnou povinnost doplnit do spolkového rejstříku všechny zákonem požadované údaje...

...a to do 31. 12. 2016! Konec této lhůty se tedy blíží. Co teď?

Stránky