Program víceleté podpory sociálních služeb na území JMK

Upozorňujeme na blížící se termín uzávěrky podávání žádostí do programu víceleté podpory sociálních služeb.

Bližší info viz http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/3023-506-Program+vicelete+podpor...

Uzávěrka příjmu žádostí 29.8.2014