Projekty 2017

Podpořené projekty v roce 2017

Udržení a rozvoj informační a organizačních kapacit ANNO JMK v roce 2017

Poskytovatel dotace : Jihomoravský kraj.

Číslo dotace 044404/17/ORR

Cílem projektu je podpora NNO v JMK, zvýšení informovanosti NS o grantech, legislativě a ekonomických aspektech fungování NNO realizací vzdělávacích aktivit, zapojení do přípravy strategických dokumentů kraje a podpora zástupců NNO v poradních orgánech kraje, a propagace NNO. Cílovou skupinou jsou NNO, veřejná správa a širší veřejnost.

 

Hlavní aktivity projektu:

  • práce zástupců NNO v poradních orgánech kraje (koordinace práce zástupců NNO v komisích kraje, v Radě pro rozvoj lidských zdrojů )

  • práce zástupců NNO v nadregionálních strukturách jako MV některých operačních programů a jejich pracovních skupin, výkoný výbor ANNO v ČR, Výbor pro EU RV NNO

  • spolupráce na koncepčních dokumentech veřejné správy (PRK JMK 2019 -2021,KRP SRLZ, Strategie 2050, nová legislativa)

  • poradenská činnost v oblasti právní, daňové, účetní a grantové (individuální poradenství, webový portál, vzdělávací semináře)

  • realizace vzdělávacích seminářů ( 7 vzdělávacích seminářů + 3 partnerské)

  • realizace kulatých stolů (předvolební setkání s politiky)

  • propagace neziskového sektoru (anketa Osobnost NNO JMK 2017, Osobnost NNO ČR 2017, pomoc při prezentačních akcích jednotlivých členských NNO)

  • průběžná údržba databáze NNO JMK

  • udržení a rozvoj personálních kapacit ANNO JMK

 

Projekt byl realizován v období 01–12/2017.

 

ICM a neformální vzdělávání mládeže v roce 2017

 

Poskytovatel dotace : Statutární město Brno, OŠMT

 

Číslo smlouvy : 343/2017 6717091061

 

Cílem projektu byla propagace neformálního vzdělávání dětí a mládeže a realizace vzdělávacího semináře zaměřeného na PR. Organizace. V rámci tohoto projektu byl uspořádán seminář s názvem Viditelná neziskovka, který byl věnován správné propagaci neziskové organizace. Další činností byla propagace neformálního vzdělávání mládeže v rámci Týdnů vzdělávání dospělých, kde se prezentovaly i aktivity pro vysokoškolskou mládež. Pokračovala i další činnost ICM, které se podílelo na propagaci ankety Osobnost NNO 2017. Z dotace byla hrazena propagace na webu, tonery a tisk materiálů.