ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Zprávy 2016 / Regionální kolo podpory Fondu pomoci Siemens
Zprávy 2016
Datum publikace: 25.10.2016

Regionální kolo podpory Fondu pomoci Siemens

Upozorňujeme na blížící se uzávěrku podzimního regionálního kola Fondu pomoci Siemens, která je 15.11.2016. Regionální kola jsou otevřená všem neziskovým organizacím, která mají své sídlo v blízkosti našich odštěpných závodů. Finanční dar od společnosti Siemens bude poskytnut na nákup hmotného materiálu. Finanční dar může být poskytnut i na nákup služeb rozvíjejících kvalitu, případně potenciál smluvních pracovníků organizace (např. pomocí konzultací, vzdělávání pracovníků, účastí na seminářích, konferencích atd.). Nelze jej ale poskytnout na povinné vzdělávání dle zákona č. 108/2006 Sb. Projekt musí být realizován do 6 měsíců od udělení finančního daru, jinak je žadatel povinen dar vrátit.Pravidla pro udílení grantů a formulář naleznete zde.