Regionální rozvoj na prahu nového programovacího období a přeshraniční spolupráce na česko-rakouské hranici 2012

Dne 20. 9. 2012 proběhla výroční konference Regionální rozvojové agentury Jižní Moravy na téma
Regionální rozvoj na prahu nového programovacího období a přeshraniční spolupráce na česko-rakouské hranici
Zajímavé prezentace z konference