Shrnutí základních problémů NNO s čerpáním ze strukturálních fondů v ČR

Zpracováno na základě série seminářů „NNO a strukturální fondy.“
Shrnutí základních problémů NNO s čerpáním ze strukturálních fondů v ČR.