Spolky

Občanská sdružení nemusí měnit název!

  • Publikováno: 16. 1. 2017

Nový občanský zákoník (zák. č. 89/2014 Sb.) se dočkal první novelizace. Dne 30. 12. 2016 byl ve Sbírce zákonů České republiky vyhlášen zákon č. 460/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony. Tato novela bude nabývat účinosti postupně 28. 2. 2017 a 1. 1. 2018, ale některé její části jsou účinné již od jejího vyhlášení.

Jedna z již účinných částí dopadá na občanská sdružení založená do 31. 12. 2013, která se s účinností od 1. 1. 2014 automaticky považují za spolky.

Povinnost zveřejňovat výroční zprávu a účetní závěrku ve sbírce listin spolkového rejstříku

  • Publikováno: 26. 2. 2016

OTÁZKA:

Musí spolek vytvářet výroční zprávu? A musí ji někde zveřejňovat? Musí spolek zveřejňovat účetní závěrku? Jak tyto dokumenty zveřejnit?

ODPOVĚĎ:

Do 31. 12. 2015 spolky neměly zákonnou povinnost vytvářet výroční zprávu ani ji někde zveřejňovat. Stejně tak nemusely zveřejňovat ani účetní závěrku. Dne 1. 1. 2016 však nabyla účinnosti novela zákona o účetnictví (zák. č. 563/1991 Sb.), který v této oblasti přináší určité změny.

Zrušení, likvidace a zánik spolku

  • Publikováno: 25. 1. 2016

Pokud se spolek rozhodne ukončit svoji činnost, nestačí, že tak učiní fakticky, tedy že vyrovná své dluhy, utratí veškeré své prostředky a vyváže se ze všech smluv. Dokud bude spolek zapsán ve spolkovém rejstříku, tak z hlediska práva i nadále existuje a povinnosti v rejstříku zapsaných osob trvají.

Jak založit spolek

  • Publikováno: 14. 5. 2015

Jak založit spolek?

Spolek je právnická osoba založená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Jsou to tzv. korporace, tedy společenství osob, kdy zákon výslovně stanoví, že spolek tvoří minimálně tři osoby (fyzické nebo právnické). Pokud by byl počet členů spolku nižší, pak soud může i bez návrhu spolek zrušit a nařídit jeho likvidaci.

Spolky: NOZ - co teď?!

  • Publikováno: 27. 5. 2014

Nový občanský zákoník (NOZ) přichází s řadou změn, které se dříve či později dotknou chodu každé organizace. Klade na již existující subjekty řadu požadavků, na splnění povinností nám však naštěstí dává potřebný čas. Minimálně to platí v případě občanských sdružení, která se od 1. ledna 2014 považují za spolky ve smyslu nového občanského zákoníku. Co by tedy teď měly jako spolky udělat?

Stránky