Ústavy

Ústav

  • Publikováno: 26. 5. 2014

Ústav je novou formou právnické osoby, kterou upracuje nový občanský zákoník (NOZ). Ústavy jsou zakládány za účelem provozovat činnosti užitečné pro veřejnost s tím, že výsledky jejich činnosti jsou každému rovnocenně dostupné za předem stanovených podmínek.

Jak založit ústav?

  1. zakládací listinou
  2. nebo pořízením pro případ smrti

Náležitosti: