ANNOJMK

Zastřešujeme nestátní neziskové organizace v Jihomoravském kraji

Domů / Viktoria Nikolaeva, Mgr. 
Vikroria Nikolaeva
Datum publikace: 13.11.2023

Viktoria Nikolaeva, Mgr. 

Vikroria Nikolaeva

Centrum Brusinka, z.s.

Organizace působí v Brně.

Vzdělávací a volnočasové Multikulturní centrum v Brně, otevřené pro české i zahraniční rodiny.

Centrum nabízí kurzy, workshopy, poradenství a přednášky, pořádá kulturní akce, koncerty a výstavy, organizuje různé výlety či tábory pro děti.

Pracovní pozice, na níž navrhovaný působil (a) či působí: vedoucí

Počet let práce v neziskovém sektoru v Jihomoravském kraji: 3

20 let pracovala ve velkých IT firmách (IBM, Kyndryl), má více než 20letou praxi s překlady, editací textů a psaním článků. V poslední době se zabývá podnikatelskými aktivitami, podporující neziskové organizace. Spolupracovala se společností GFS (OK Holding), Golden Gate a podílela se na veřejně prospěšných činnostech a projektech, včetně projektů na podporu menšin, uprchlíků a dětských domovů.

Hlavním důvodem pro vytvoření této nominace je pracovní nasazení, aktivita vedoucí Multikulturního Centra a také její neobyčejná osobnost. Rovněž to, jakou dobrovolnickou práci pro posílení dobrého obrazu neziskových organizací ve společnosti dělá. Celkově šíří povědomí o důležitosti neziskového sektoru a jeho práci ve společnosti. Aktivně se zapojuje do veřejné diskuse o tématech, která jsou pro neziskový sektor důležitá. Podporuje etické příjemné a podporující chování, interkulturní práci a kulturní hodnoty.

Mgr. Viktoria Nikolaeva má vynikající organizační schopnosti. Díky svému pochopení pro multikulturní společnost zvládá Multikulturní Centrum Brusinka skvěle vést a podporovat jeho další rozvoj. Plně chápe silné i slabší stránky multikulturní společnosti, jež jsme v dnešních dnech součástí. Viktorii baví zpěv, i proto má pochopení pro rozvoj nových talentů, které v Brusince navštěvují některý z kurzů.

V organizaci působí již 3 roky na pozici vedoucí centra

Informace o osobě nebo organizaci, která nominaci provádí:

Mgr. Nela Merva, Centrum Brusinka, z.s.

Hlasování