Výzva Norské fondy – Psychiatrická péče

MF ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví vyhlašuje výzvu na individuální projekty v oblasti Aktivita 1 Psychiatrická péče.Cílem výzvy je vytvoření podmínek pro rozvoj a implementaci komplexního programu léčebně rehabilitační péče, který umožní sledovat a vyhodnocovat stav pacienta a tak rozhodnout o jeho umístění mimo léčebnou instituci do zařízení komunitní péče a postupně pacienta připravit na návrat do běžného života.

Systém komplexní ucelené rehabilitace bude implementován v institucích psychiatrické péče, ve kterých bude podpořen rozvoj a modernizace infrastruktury nutné pro jeho aplikaci.

Oprávnění žadatelé: poskytovatelé následné nebo dlouhodobé lůžkové péče dle zákona č. 372/2011 Sb ve znění pozdějších předpisů, tedy i NNO splňující tuto podmínku

Bližší informace viz: http://www.mzcr.cz/Unie/dokumenty/dokumenty-k-vyzve-do-aktivity-ipsychiatricka-pece_9201_2458_8.html

Ukončení výzvy: 22. 8. 2014