Výzva pro předkládání žádosti o grant z Fondu enviromentální odbornosti v Programu švýcarsko-české spolupráce

Upozorńujeme na Výzvu pro předkládání žádosti o grant z Fondu enviromentální odbornosti v Programu švýcarsko-české spolupráce

Bližší info viz: http://www.mzp.cz/cz/fond_environmentalni_odbornosti_II_vyzva

Ukončení výzvy 5. 8. 2014 v 15 hodin

Tagy: