Závěrečná výzva IPRMB

Rádi bychom vás informovali o vyhlášené výzvě k předkládání projektů v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Brna Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města.

Výzva je vyhlášena v oblasti podpory II. 1 Rozvoj volnočasových a vzdělávacích aktivit lokálního významu:

  • II. 1. A) Technické zhodnocení a výstavba sportovních zařízení zvyšujících kvalitu vzdělávání a zároveň přístupných široké veřejnosti,
  • II. 1. B) Regenerace veřejných prostranství pro volnočasové aktivity nekomerčního charakteru.

Předložit projekty může statutární město Brno, organizace jím zřizované či zakládané, městské části a nestátní neziskové organizace. Jedná o závěrečnou výzvu, jejíž finanční alokace závisí na vývoji směnného kursu CZK/EUR a ušetřených prostředků z realizace ostatních projektů. V rámci této výzvy bude rozděleno přibližně 50 mil. Kč
, minimální dotace na projekt je 2 mil. Kč a maximální 8 mil. Kč. Výzva je vyhlášena od 1. 12. 2013 do 31. 1. 2014
.

Podrobné informace o výzvě naleznete na stránce www.iprm.brno.cz

Tagy: