Změna kategorie účetní jednotky pro účetní období roku 2018

Kategorizace účetních jednotek (§ 1b a §1e) zákona o účetnictví)

Změna kategorie proběhne povinně, pokud za dvě bezprostředně předcházející účetní období účetní jednotky svými výsledky řádných účetních závěrek (tj. roku 2016 a 2017) převýšily alespoň dvě ze tří kritérií stejné kategorie účetní jednotky, která se liší od stávající kategorie, ve které se účetní jednotka aktuálně nacházela v účetním období roku 2017. Pokud se tak stane, změna kategorie je povinností.

Zdroj: www.ucetni-portal.cz

Září 2018