Změny v roce 2019

Poslední změna právních předpisů

Zákon

Aktuální verze

Budoucí verze

Účetnictví
563/1991 Sb.

1. 1. 2018

Daně z příjmů
586/1992 Sb.

1. 4. 2019

1. 7. 20191. 1. 2020

DPH 
235/2004 Sb.

1. 4. 2019

1. 1. 20201. 1. 2021

Daňový řád
280/2009 Sb.

1. 4. 2019

Spotřební daně
353/2003 Sb.

1. 4. 2019

1. 1. 2020

Zákon o dani z hazardních her
187/2016 Sb.

1. 4. 2019

 

Od 1. ledna 2019 je rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění zaměstnanců zvýšen na částku 3000 Kč (jedná se o 1/10 průměrné mzdy zaokrouhlené na pětisetkoruny směrem dolů).

V roce 2018 se jednalo o 2500 Kč.

Jedná se o limit pro takzvané zaměstnání malého rozsahu.

Do částky 2 999 Kč se nebude v roce 2019 platit sociální pojištění.

Toto se použije například u odměn za výkon funkce nebo u dohod o pracovní činnosti (DPČ). Totéž platí i pro zdravotní pojištění.

Zvyšuje se minimální záloha sociálního a zdravotního pojištění pro OSVČ.

Zvyšuje se školkovné (13 350 Kč ročně).

Zvyšuje se minimální mzda (13 350 Kč měsíčně a u hodinové sazby ze 73,20 korun na 79,80 korun).

Zvyšuje se minimální zaručená mzda (novela nařízení vlády 567/2006 Sb.).

Zvyšuje se limit pro daňové osvobození pravidelně vyplácených důchodů (40 050 Kč).

Zvýší se hranice příjmů, které musí být dosaženy pro nárok na výplatu daňového bonusu na dítě, tj. šestinásobek minimální mzdy. Pro rok 2019 je hranice 80 100 Kč.

Pro rok 2019 je zvýšeno zdravotní pojištění pro OBZP (osoby bez příjmů) stanoveno na

1 803 Kč. Toto se použije například i u osob, jejichž jediným příjmem je Dohoda o provedení práce do 10 000 Kč v měsíci.

Změny zahraničního stravného pro rok 2019 byly stanoveny vyhláškou 254/2018 Sb.

Změny v sazbách pojistného na nemocenské pojištění v souvislosti s plánovaným zrušením karenční doby na počátku pracovní neschopnosti a elektronické neschopenky budou zavedeny v průběhu roku 2019. Pravděpodobně až od 1. července 2019.

Změny tuzemského stravného a náhrady za používání vozidel pro rok 2019 nebyly do uzávěrky článku (3. 12. 2018) vyhlášeny.

OSVČ si dají pozor na to, že od ledna 2019 se zásadně mění termíny splatnosti měsíčních záloh na důchodové a nemocenské sociální pojištění.

Protože zde je poradna pro neziskový sektor, nerozepisuji trošku složitější úpravu. Podnikatelé si ji najdou sami, nebo se zeptají účetních.

Termíny splatnosti měsíčních záloh na zdravotní pojištění se pro OSVČ nemění.