Změny ve zdanění mezd od ledna 2018

Při zúčtování mezd za leden 2018 se srážková daň nově uplatní (není-li podepsáno prohlášení k dani) také u dalších příjmů ze závislé činnosti (např. pracovního poměru, u dohody o pracovní činnosti, u odměny jednatele atd.), pokud jejich úhrn měsíčně nepřesáhne 2.500 Kč.

Hranice 10 000 Kč resp. 2 500 Kč se posuzuje z hlediska příjmu, nikoli z hlediska superhrubé mzdy. Např. k odměně jednatele 2 400 Kč se váže odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnavatele 216 Kč a superhrubá mzda tak činí 2 616 Kč – protože však příjem (2 400 Kč) nepřesáhl 2 500 Kč, uplatní se (není-li podepsáno prohlášení k dani) srážková daň a základem pro tuto srážkovou daň je superhrubá mzda (2 616 Kč).

Srážková daň se u příjmů ze závislé činnosti uplatňuje podle § 6 odst. 4 ZDP ve znění účinném od 1. 7. 2017. Toto ustanovení stanovuje pro uplatnění srážkové daně:

  • hranici 10.000 Kč v písm. a) pro příjmy z dohod o provedení práce

  • hranici 2 500 Kč v písm. b) – v tomto písmenu ZDP nestanoví, zda se tato hranice týká všech příjmů ze závislé činnosti anebo pouze příjmů ze závislé činnosti s výjimkou příjmu z dohod o provedení práce.

  • Podle informace finanční správy ze dne 3. 11. 2017 se příjmy z dohod o provedení práce do tohoto úhrnu nezapočítávají. Např. při souběhu příjmu ze zaměstnání malého rozsahu ve výši 2.000 Kč a příjmu z pracovního poměru 9.000 Kč se srážková daň ani v roce 2018 neuplatní. Při souběhu příjmu ze zaměstnání malého rozsahu ve výši 2 000 Kč a příjmu z dohody o provedení práce 9 000 Kč se srážková daň v roce 2018 nově uplatňuje (není-li podepsáno prohlášení k dani.

Pro rok 2018 byl vydán nový vzor tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (prohlášení zaměstnance pro účely výpočtu záloh na daň) vzor 26 (pdf verze, interaktivní pdf verze - formulář je nutno nejprve stáhnout do PC a následně otevřít, (verze v angličtině). Ačkoli byl tento tiskopis zásadně změněn, je pro zdaňovací období roku 2018 nadále plně využitelný dosavadní tiskopis vzor č. 25 či 24 (v případě daňového nerezidenta se použití vzoru č. 24 nedoporučuje). To například znamená, že zaměstnanec, který na roky 2016 a 2017 podepsal prohlášení na tiskopisu vzor 24, může na stejném tiskopisu učinit prohlášení i pro rok 2018. Stejně tak může např. nový zaměstnanec podepsat prohlášení na rok 2018 na tiskopisu vzor č. 25 atd.

O roční zúčtování daně za rok 2017 zaměstnanec žádá na „starém“ tiskopisu prohlášeník dani, jehož součástí byla žádost o roční zúčtování daně. Pokud tedy např. zaměstnanec učinil prohlášení k dani za rok 2017 na tiskopisu vzor 25 a pro rok 2018 na tiskopisu vzor 26, tak:

  • roční zúčtování daně za rok 2017 požádá na formuláři prohlášení k dani vzor 25

  • roční zúčtování daně za rok 2018 (na začátku roku 2019) požádá na zcela novém formuláři Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění (tiskopis 25 5457B, vzor č. 1).

Zde je výběr týkající se některých daňových oblastí. Více o všech daních a novinkách v účetnictví viz:

http://www.behounek.eu/news/zmeny-ve-zdaneni-mezd/viděno 10. 2. 2018