zprávy 2014

Prezentace ze semináře Jak se mohou neziskové organizace zapojit do komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD)

  • Publikováno: 25. 2. 2014
Na tomto odkazu naleznete všechny prezentace, které zazněly na semináři Jak se mohou neziskové organizace zapojit do komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD). Nové možnosti v programech evropských fondů v období 2014–2020.
http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/aktuality/seminar-o-komunitne-vedenem-m...
Štítky: 

Dotazník k projektu Společná strategie - projektové aktivity Jihomoravského kraje a Trnavského samosprávného kraje 2014+

  • Publikováno: 14. 2. 2014

Vážená paní, vážený pane,
chtěl bych Vás informovat, že Odbor regionálního rozvoje Jihomoravského kraje realizuje projekt „SPOLEČNÁ STRATEGIE - PROJEKTOVÉ AKTIVITY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE A TRNAVSKÉHO SAMOSPRÁVNÉHO KRAJE 2014+", který je spolufinancován z Operačního program Přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013 a jehož cílem je podpora procesu přípravy projektů v území Jihomoravského kraje (JMK) a Trnavského samosprávného kraje (TTSK) v rámci přeshraniční spolupráce SR-ČR pro nové programové období 2014–2020.

Štítky: 

Stránky