Zprávy 2015

"Kotlíkové" dotace i v JMK

  • Publikováno: 30. 9. 2015

Jihomoravský kraj v současné době připravuje projekt na tzv. „kotlíkové dotace“ financovaný z Operačního programu Životní prostředí, specifický cíl 2.1, jehož cílem je v rámci JMK výměna cca 900 ks kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za nové nízkoemisní zdroje (kotle na pevná paliva, plynové kondenzační kotle, tepelná čerpadla), součástí může být i instalace solárních soustav pro ohřev TUV a tzv. „mikro“ energetická opatření (např. dílčí výměna oken, drobné opravy fasády, zateplení půdních prostor atd.).

Štítky: 

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR Vás zve

  • Publikováno: 23. 9. 2015

Setkání pro zástupce neziskových organizací v Olomouci a v Praze, jejichž hlavním smyslem je nabídnout neziskovkám zpracování procesní analýzy pro výzvu č. 3 MPSV na budování kapacit NNO. Zároveň s procesní analýzou by organizace mohly získat i značku spolehlivosti.

Více informací se dozvíte na: www.avpo.cz, www.znackaspolehlivosti.cz.

 Olomouc, Oblastní unie neslyšících, Jungmannova 25

Termín konání: 30. 9. 2015 v 13,00 - 15,00 hod

Štítky: 

72 hodin pro lidi, přírodu a místo, kde žiješ

8. 10. 2015 to 9. 10. 2015

Česká rada dětí a mládeže vás zve na 4. ročník celostátního dobrovolnického projektu 72 hodin.

Jedná se o dobrovolnický projekt, který probíhá přesně 72 hodin a to od čtvrtka 8. října 12.00 do neděle 11. října 12.00. Kdykoliv během této doby a zároveň na jakoukoliv dobu se můžete se svými kamarády pustit do nápadů pro zlepšení okolí nebo pro pomoc druhým lidem. Jednotlivé projekty je možné registrovat na webových stránkách projektu, kde jsou pak zobrazeny na interaktivní mapě.

Propagační videospot naleznete na: https://www.youtube.com/watch?v=7SIKmvDWc0w.

 

Štítky: 

Stránky