Zprávy 2016

Viditelná neziskovka

30. 5. 2017

Srdečně Vás zveme na seminář Viditelná neziskovka, kde se od přednášejícího, Bc. Jiřího Filipa dozvíte, jak zviditelnit svoji neziskovku formou webu, facebooku a jak o sobě dát vědět.

Termín konání: 30. 5. 2017
Místo konání: klubovna YMCA, Kounicova 3, 602 00 Brno od 16:00 hod.
Prosíme o potvrzení vaší účasti co nejdříve na info@annojmk či na tel.: 541 215 533, počet míst je omezen.

Více informací a program semináře naleznete v přiložené pozvánce.

Štítky: 

Zjištování projektových záměrů pro výzvy OP Zaměstnanost

  • Publikováno: 20. 12. 2016

Řídící orgán OP Zaměstnanost při přípravě výzev zjišťuje, zda nějaké aktivity či témata v popisech připravovaných výzev chybí (např. oprávnění žadatelé, cílová skupina). Z tohoto důvodu je pro ŘO důležitá znalost projektů, které jsou v území připravovány konkrétními subjekty. Jedná se zejména o investiční prioritu 1.2 Rovnost žen a mužů, přičemž důraz je kladen na zjištění, zda jsou plánovány projekty na zajištění předškolní péče o děti (tj. zjištění poptávky pro podporu individuální péče či institucionální péče typu mikrojesle, či dětské skupiny), v oblasti podpory podnikání žen, popř. další projekty podporující rovné příležitosti žen a mužů a podpory začlenění znevýhodněných skupin (zejména žen) na trhu práce. Pokud tedy chystáte nějaký projekt, vyplňte, prosím, kartu projektového záměru v příloze a zašlete do 30.12. na info@annojmk.cz a na janeckova.barbora@kr-jihomoravsky.cz.

Štítky: 

Osobnost NNO 2016

  • Publikováno: 12. 12. 2016

Asociace nestátních neziskových organizací České republiky ve čtvrtek 8. prosince 2016  v Praze na Staroměstské radnici vyhlásila vítěze pilotního ročníku ankety Osobnost NNO 2016.         Ze zaslaných nominací z jednotlivých krajů České republiky bylo vybráno 10 finalistů. Mezi nimi se umístil i kandidát za ANNO JMK pan ing. Luděk Leder, dlouholetý člen výkonného výboru ANNO JMK. Celý svůj život je i aktivním členem Klubu českých turistů a působil též jako zástupce NNO v komisích Rady Jihomoravského kraje.

Štítky: 

Novoroční výstup na Babí lom

  • Publikováno: 12. 12. 2016

Klub českých turistů Jihomoravská oblast, KČT Klub turistů a lyžařů Brno a TOM Horolezčata pořádají pod záštitou starosty obce Lelekovice  a srdečně zvou na 46. ročník veřejně přístupné akce:  

Novoroční výstup na Babí lom.

Termín konání:  neděle 1. ledna 2017 od 10,30 do 14,00 hodin.

Více informací naleznete v pozvánce.

 

 

Štítky: 

Stránky